บทความ

သွၼ်ႁဵတ်းတူဝ်လိၵ်ႈ 3D ၼႂ်းၽူင်း

လၢႆးပေႃႉၶိုၼ်းၼႃႈၽူင်း DU Recorder

သွၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈငဝ်းတူင်ႉၼႂ်း KineMaster

ADV Screen Recorder တႃႇပေႃႉၶိုၼ်းၼႃႈၽူင်း

လၢႆးထႆႇၶိုၼ်းၼႃႈၽူင်းမိၵ်ႈ iphone/ipad (ios 9.2)

လၢႆးၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းႁၢင်ႈၼႂ်း facebook (1)

လၢႆးသႂ်ႇတုမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် facebook ilke ၼႂ်း Blogger

ၸွမ်ပိဝ်တႆး